Diverse

Paronime – ce sunt și cum se clasifică?

Wooden domino keys with letter printed on them. High quality photo

Paronimele reprezintă un fenomen lingvistic fascinant și adesea surprinzător în cadrul unei limbi. Acestea sunt cuvinte care se aseamănă în pronunție sau ortografie, dar au sensuri diferite. Fie că este vorba despre o diferență subtilă în sunete sau o variație în litere, paronimele pot provoca confuzie și dificultăți de înțelegere în comunicare. Ele ne arată cât de delicat și complex poate fi limbajul, căci cuvintele pot fi la doar o mică distanță unele de altele, dar pot transmite completuri de sensuri. Explorarea și înțelegerea paronimelor ne ajută să fim atenți la detalii și să acordăm o importanță sporită contextului în care utilizăm cuvintele, evitând astfel neînțelegerile și erorile de comunicare.

Ce sunt paronimele?

Paronimele sunt cuvinte care sunt asemănătoare în pronunție, dar au sensuri diferite și, uneori, și ortografii diferite. Acestea pot crea confuzie în comunicare, deoarece pot fi ușor confundate unele cu altele, mai ales atunci când sunt folosite în contexte similare.

De exemplu, să luăm două paronime comune în limba română: „complement” și „compliment”. Primul se referă la o parte de propoziție, în timp ce cel de-al doilea se referă la o laudă adusă unui obiect, unei persoane sau unei acțiuni. Chiar dacă aceste două cuvinte sună similar, ele au sensuri diferite și trebuie utilizate în contextele corespunzătoare pentru a evita înțelesuri greșite.

Un alt exemplu ar fi „dependență” și „dependință”. Deși aceste două cuvinte sunt pronunțate în mod similar, ele reprezintă lucruri complet diferite. „Depedență” se referă la o stare de subordonare, supunere sau relație reciprocă, sau la o tulburare reciprocă, în timp ce „dependința” se referă la o o construcție anexată unei locuințe sau unei alte clădiri principale.

Cele mai citite articole

Paronimele pot reprezenta o provocare pentru vorbitorii de limbă, deoarece folosirea greșită a unui cuvânt poate duce la înțelesuri distorsionate sau la confuzie în comunicare. De aceea, este important să fim atenți la contextul în care utilizăm cuvintele și să ne asigurăm că folosim cuvântul potrivit pentru a transmite exact ceea ce dorim să spunem.

Exemple de paronime

Exemple de paronime

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/colorful-alphabet-letters-table_3469446.htm#query=words&position=7&from_view=search&track=sph 

 • Alineat / aliniat – aliniat înseamnă că un obiect este așezat în linie dreaptă, în timp ce alineat este un rând retras într-un text pentru a marca schimbarea unei idei.
 • A enerva / a inerva – a enerva înseamnă a face pe cineva să își piardă cumpătul, în timp ce a inerva înseamnă a produce o stare de excitare unui țesut sau unui organ.
 • Compliment / complement – compliment este un cuvânt de laudă, în timp ce complement este ceea ce se adaugă pentru a întregi sau o parte secundară a unei propoziții, în funcție de sensul cu care este folosit.
 • Ambiant / ambient – ambiant înseamnă obiect care se regăsește în jur, în timp ce ambient este mediul material, social sau moral în care trăiește o persoană sau în care se află ceva.
 • Lacună / lagună – lacuna este un spațiu gol în interiorul unui corp, iar laguna este o porțiune a unui bazin de apă cum ar fi mările și oceanele separată complet sau aproape complet de mal.
 • Familiar / familial – familiar înseamnă intim, cunoscut, obișnuit, în timp ce familial se referă la ceva ce aparține sau este destinat familiei.
 • Glacial / glaciar – glacial se referă la gheață în timp ce glaciar înseamnă provenit din topirea ghețarilor sau ca urmare a acțiunii ghețarilor.
 • A imigra / a emigra – a imigra înseamnă a se stabili într-o țară străină, în timp ce a emigra înseamnă a părăsi țara sau a se expatria.
 • Numerar / numeral – numerar este o valoare în bani care poate servi pentru plată, în timp ce numeral este o parte de vorbire care exprimă un număr.
 • Temporar / temporal – temporar înseamnă de scurtă durată, în timp ce tempoeral indică timpul.
 • Virtuos / virtuoz – virtuos înseamnă cinstit, curat, cast, cu multe virtuți, în timp ce virtuoz înseană persoană care stăpânește tehnica unui instrument muzical sau a unei arte.

De câte tipuri sunt paronimele?

Paronimele pot fi clasificate în două tipuri principale: paronime absolute și paronime relative.

 1. Paronime absolute: Acestea sunt cuvinte care sunt identice în toate aspectele lor, cu excepția unui singur sunet sau literei. Diferența în sunet sau literă poate duce la un sens complet diferit al cuvântului. De exemplu:
  • original / originar
  • familiar / familial
 2. Paronime relative: Acestea sunt cuvinte care se aseamănă într-un grad mai mare sau mai mic în pronunție, ortografie sau ambele. Diferența dintre ele poate fi mai mult decât un singur sunet sau literă. De exemplu:
  • accese / accesuri
  • administrare / administrație

Cum au apărut paronimele?

Cum au apărut paronimele?

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/wooden-dice-with-printed-letters-them-book-pages_17182474.htm#query=words&position=3&from_view=search&track=sph 

Paronimele au apărut în limbă din cauza proceselor naturale de schimbare fonetică și evoluție a cuvintelor în timp. În decursul istoriei, sunetele și pronunția cuvintelor au suferit modificări treptate și uneori neregulate, iar aceste schimbări au dus la apariția paronimelor.

 • Schimbări fonetice: Sunetele dintr-o limbă pot suferi schimbări în timp. Aceste modificări fonetice pot fi rezultatul asimilării, disimilării, palatalizării, sonorizării și multe altele. Aceste schimbări pot duce la diferențe subtile în pronunția cuvintelor și, în cele din urmă, la apariția de paronime.
 • Evoluția ortografiei: În timp, ortografia cuvintelor se poate schimba. Reguli ortografice noi pot fi introduse sau pot apărea variații în scrierea cuvintelor. Aceste schimbări ortografice pot duce la apariția de paronime prin diferențierea vizuală a cuvintelor care sunt similare în pronunție.
 • Influente externe și împrumuturi lingvistice: Atunci când o limbă împrumută cuvinte din alte limbi, este posibil ca aceste cuvinte să se asemene în pronunție cu cuvinte deja existente în limba respectivă. Acest proces de împrumut și adaptare poate contribui, de asemenea, la apariția paronimelor. 

Cele mai citite articole